Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+ w Gołdap

Chcesz złożyć wniosek Rodzina 500+ w Gołdap? Gdzie złożyć dokumenty na 500 zł na dziecko w Gołdap? Zobacz w jakiej placówce można złożyć wniosek Rodzina 500+ w Gołdap! Gdzie zanieść dokumenty do programu rządowego Rodzina 500+ we Gołdap? Gdzie 500 zł na dziecko we Gołdap? Uzyskaj z nami 500+ w Gołdap na swoje dziecko!

Rodzina 500+ na dziecko

500 zł na dziecko w Gołdap – informacje

Rodzina 500+ w UMiG Gołdap

Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+ w Gołdap?

UMiG Gołdap
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi
ul. Jaćwieska 9, 19-500 Gołdap

Infolinia Program Rodzina 500+ w Gołdap:

Zobacz aktualne infolinie Rodzina 500+ i uzyskaj więcej informacji o Rodzina 500+.

Co to jest Program Rodzina 500+?

Program Rodzina 500+ to Państwowa pomoc finansowa w postaci nieopodatkowanej kwoty w wysokości 500 zł, która jest skierowana do rodzin mających dwóje lub więcej potomstwa. W niektórych przypadkach z Rodzina 500+ mogą skorzystać też rodziny wychowujące jedno dziecko.

Jak otrzymać świadczenie Rodzina 500+?

Wystarczy złożyć wniosek – przez Internet: za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków polskich, które oferują taką możliwość, PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS) oraz profil zaufany, lub osobiście w gminie. Wypełniony wniosek można również przesłać do gminy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Świadczenie z rządowego Programu „Rodzina 500+” zostanie wypłacone bezpośrednio na konto wyznaczone przez opiekuna czy w inny, dogodny dla rodziców sposób przewidziany w danej gminie.

Jakie dokumenty są potrzebne do Rodzina 500+?

Jeśli osoba składa wniosek programu rodzina 500 Plus o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie musi dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych broszur, gdyż w takim przypadku świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

„Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

Należy wejść na witrynę banku i rozeznać się, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” za pomocą bankowości elektronicznej. Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Plus Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

To kwota, z której nie są pobierane żadne potrącenia,podatki,składki , w związku z czym całe środki świadczenia z Programu Rządowego „Rodzina 500+” trafia bezpośrednio do rodziny.

Nowy wniosek/druk Programu Rodzina 500+

Pobierz —–>>>>> nowy-wniosek-500-plus-na-nowy-okres-od-1.pazdziernika.2017

500 plus a zamieszkiwanie za granicą?

Nadrzędnym kryterium otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie Polsce. Świadczenie 500 plus nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie mieszkają w kraju lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w naszym kraju (istotne jest, że w przypadku pobytu za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest w oparciu o przepisy unijne o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Gminne organy właściwe mogą weryfikować warunek zamieszkiwania w kraju w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, i w wypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać opiekuna ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do osobistego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w naszym kraju.

Share