Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+ w Pasłęk

Chcesz złożyć wniosek Rodzina 500+ w Pasłęk? Gdzie złożyć dokumenty na 500 zł na dziecko w Pasłęk? Zobacz w jakiej placówce można złożyć wniosek Rodzina 500+ w Pasłęk! Gdzie zanieść dokumenty do programu rządowego Rodzina 500+ we Pasłęk? Gdzie 500 zł na dziecko we Pasłęk? Uzyskaj z nami 500+ w Pasłęk na swoje dziecko!

Rodzina 500+ na dziecko

500 zł na dziecko w Pasłęk – informacje

Rodzina 500+ w UMiG Pasłęk

Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+ w Pasłęk?

UMiG Pasłęk
Urząd Miejski w Pasłęku
Plac Św. Wojciecha 5 14-400 Pasłęk

Infolinia Program Rodzina 500+ w Pasłęk:

Zobacz aktualne infolinie Rodzina 500+ i uzyskaj więcej informacji o programie rodzina 500 PLUS.

Co to jest Program Rodzina 500+?

Program Rodzina 500+ to Rządowa pomoc finansowa w formie nieopodatkowanej kwoty w wysokości 500 zł, jaka jest skierowana do rodzin posiadających dwóje lub więcej dzieci. W niektórych przypadkach z Programu Rodzina 500+ mogą skorzystać też rodziny wychowujące jedno dziecko.

Jak otrzymać świadczenie Rodzina 500+?

Trzeba złożyć wniosek – przez Internet: za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, które oferują taką możliwość, PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS) oraz profil zaufany, lub osobiście w gminie. Kompletny wniosek można również wysłać do gminy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Świadczenie z rządowego Programu „Rodzina 500+” zostanie wypłacone bezpośrednio na konto wyznaczone przez opiekuna lub w inny, dogodny dla rodziców sposób przewidziany w danej miejscowości.

Jakie dokumenty są potrzebne do Rodzina 500+?

Jeśli osoba wysyła wniosek rodzina 500+ o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie musi dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych wniosków, gdyż w takim przypadku świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

„Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

Należy wejść na witrynę banku i rozeznać się, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” za pomocą bankowości elektronicznej. Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Plus Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

To kwota, z której nie są odprowadzane żadne potrącenia,podatki,składki , w związku z czym całe środki świadczenia z Programu „Rodzina 500+” trafia bezpośrednio do rodziny.

Nowy wniosek/druk Programu Rodzina 500+

Pobierz —–>>>>> nowy-wniosek-500-plus-na-nowy-okres-od-1.pazdziernika.2017

500 plus a zamieszkiwanie za granicą?

Nadrzędnym warunkiem otrzymania świadczenia 500 plus, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest mieszkanie w Polsce. Świadczenie Programu Rodzina 500+ nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie mieszkają w kraju lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce (istotne jest, że w przypadku pobytu za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii, prawo do świadczenia wychowawczego Programu Rodzina 500+ ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Gminne organy właściwe mogą weryfikować warunek zamieszkiwania w Polsce w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać rodzica ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do indywidualnego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w Polsce.

Share