Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+ w Pieniężno

Chcesz wysłać wniosek Rodzina 500+ w Pieniężno? Gdzie złożyć dokumenty na 500 zł na dziecko w Pieniężno? Zobacz w jakiej placówce można złożyć wniosek Rodzina 500+ w Pieniężno! Gdzie zanieść wnioski do programu rządowego Rodzina 500+ we Pieniężno? Gdzie 500 zł na dziecko we Pieniężno? Uzyskaj z nami 500+ w Pieniężno na swoje dziecko!

Rodzina 500+ na dziecko

500 zł na dziecko w Pieniężno – informacje

Rodzina 500+ w UMiG Pieniężno

Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+ w Pieniężno?

UMiG Pieniężno
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie
ul. Sienkiewicza 2, 14-520 Pieniężno

Infolinia Program Rodzina 500+ w Pieniężno:

Zobacz aktualne infolinie Rodzina 500+ i uzyskaj więcej informacji o programie rodzina 500 PLUS.

Co to jest Program Rodzina 500+?

Program Rodzina 500+ to Rządowa pomoc finansowa w postaci nieopodatkowanej kwoty w wysokości 500 zł, która jest skierowana do rodzin mających dwóje lub więcej dzieci. W niektórych przypadkach z Rodzina 500+ mogą skorzystać też rodziny wychowujące jedno dziecko.

Jak otrzymać świadczenie Rodzina 500+?

Wystarczy złożyć wniosek – przez Internet: za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków krajowych, które oferują taką możliwość, PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS) oraz profil zaufany, lub osobiście w gminie. Wypełniony wniosek można jeszcze wysłać do gminy za pośrednictwem Placówki Poczty Polskiej. Świadczenie z rządowego Programu „Rodzina 500+” zostanie wypłacone bezpośrednio na konto wyznaczone przez opiekuna lub w inny, dogodny dla rodziców sposób przewidziany w danej gminie.

Jakie dokumenty są potrzebne do Rodzina 500+?

Jeśli osoba składa dokumenty do rodzina 500+ o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie musi dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

„Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

Należy wejść na witrynę banku i dowiedzieć się, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” za pomocą bankowości elektronicznej. Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Plus Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

Kwota, od której nie są odprowadzane żadne potrącenia,podatki,składki , w związku z czym całe środki świadczenia z Programu Rodzina 500 Plus trafia bezpośrednio do rodziny.

Nowy wniosek/druk Programu Rodzina 500+

Pobierz —–>>>>> nowy-wniosek-500-plus-na-nowy-okres-od-1.pazdziernika.2017

500 plus a zamieszkiwanie za granicą?

Podstawowym kryterium otrzymania świadczenia wychowawczego, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest zamieszkiwanie Polsce. Świadczenie 500 plus nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie zamieszkują w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w Polsce (istotne jest, że w przypadku pobytu za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii, prawo do świadczenia 500 plus ustalane jest w oparciu o przepisy unijne o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Gminne organy właściwe mogą weryfikować warunek zamieszkiwania w kraju w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, natomiast w wypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać opiekuna ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do indywidualnego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w kraju.

Share