Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+ w Kielce

Chcesz złożyć wniosek Rodzina 500+ w Kielce? Gdzie złożyć dokumenty na 500 zł na dziecko w Kielce? Zobacz w jakiej placówce można złożyć wniosek Rodzina 500+ w Kielce! Gdzie zanieść wnioski do programu rządowego Rodzina 500+ we Kielce? Gdzie 500 zł na dziecko we Kielce? Uzyskaj z nami 500+ w Kielce na swoje dziecko!

Rodzina 500+ na dziecko

500 zł na dziecko w Kielce – informacje

Rodzina 500+ w UMP Kielce

Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+ w Kielce?

UMP Kielce
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Bodzentyńska 32/40 25-308 Kielce

Infolinia Program Rodzina 500+ w Kielce:

Zobacz aktualne infolinie Rodzina 500+ i uzyskaj więcej informacji o programie rodzina 500 PLUS.

Co to jest Program Rodzina 500+?

Program Rodzina 500+ to Państwowa pomoc finansowa w formie nieopodatkowanej kwoty w wysokości 500 zł, która jest skierowana do rodzin mających dwóje lub więcej potomstwa. W niektórych przypadkach z Rodzina 500 plus mogą skorzystać też rodziny wychowujące jedno dziecko.

Jak otrzymać świadczenie Rodzina 500+?

Należy złożyć wniosek – przez Internet: za pośrednictwem: ministerialnej Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia”, systemów teleinformatycznych banków polskich, które oferują taką możliwość, PUE ZUS (czyli przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS) oraz profil zaufany, lub osobiście w gminie. Wypełniony wniosek można też przesłać do gminy za pośrednictwem Placówki Poczty Polskiej. Świadczenie z rządowego Programu „Rodzina 500+” zostanie wypłacone bezpośrednio na konto wyznaczone przez rodzica lub w inny, dogodny dla rodziców sposób przewidziany w danej gminie.

Jakie dokumenty są potrzebne do Rodzina 500+?

Jeśli osoba składa druk programu rodzina 500+ o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie musi załączyć do wniosku żadnych dodatkowych broszur, gdyż w takim przypadku świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

„Rodzina 500 plus” on-line przez bankowość elektroniczną

Należy wejść na witrynę banku i dowiedzieć się, jak złożyć wniosek o „Rodzina 500 plus” za pomocą bankowości elektronicznej. Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez swoje serwisy to: Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank BPH SA, Credit Agricole Bank Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo, mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, Plus Bank SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank BPS S.A., SGB-Bank SA, Bank Zachodni WBK SA.

Czy 500 zł to kwota netto czy brutto?

Kwota, od której nie są pobierane żadne podatki,składki,potrącenia , w związku z czym cała kwota świadczenia z Programu Rodzina 500 Plus trafia bezpośrednio do rodziny.

Nowy wniosek/druk Programu Rodzina 500+

Pobierz —–>>>>> nowy-wniosek-500-plus-na-nowy-okres-od-1.pazdziernika.2017

500 plus a zamieszkiwanie za granicą?

Podstawowym kryterium otrzymania świadczenia 500 plus, zgodnie z zapisem art. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jest mieszkanie w Polsce. Świadczenie 500 plus nie przysługuje więc rodzicom, którzy nie mieszkają w Polsce lecz za granicą i bez znaczenia pozostaje np. fakt posiadania obywatelstwa polskiego, czy nawet posiadania formalnego meldunku w naszym kraju (istotne jest, że w przypadku pobytu za granicą w innym państwie UE, EOG lub Szwajcarii, prawo do świadczenia 500 plus ustalane jest w oparciu o unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego). Gminne organy właściwe mogą sprawdzać warunek zamieszkiwania w kraju w zewnętrznych bazach danych, np. w bazach danych ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku zamieszkiwania w Polsce, gminny organ właściwy będzie mógł wezwać opiekuna ubiegającego się lub otrzymującego świadczenie wychowawcze do samodzielnego stawiennictwa w celu potwierdzenia zamieszkiwania w naszym kraju.

Share