Zasiłek macierzyński

Pomoc finansowa dla kobiet, które urodziły dziecko jest jednym z podstawowych świadczeń ze strony państwa wobec ubezpieczonych. Nie wszystkim jednak to wsparcie przysługuje, a wiele zależy od posiadanej umowy z pracodawcą.

Dla kogo zasiłek macierzyński?

 

Zasiłek macierzyński, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy matek, które urodziły dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego. Na dodatkowe fundusze nie mogą liczyć te z kobiet, których poród miał miejsce w okresie urlopu bezpłatnego oraz w czasie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Jak długo można otrzymywać zasiłek macierzyński?

 

Pomoc finansowa dla świeżo upieczonych matek trwa od 20 do 37 tygodni, a długość tego okresu zależy od liczby dzieci przy jednym porodzie:

  • 20 tygodni (140 dni) – w przypadku urodzenia jednego dziecka,
  • 31 tygodni (217 dni) – w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
  • 33 tygodni (231 dni) – w przypadku urodzenia trojga dzieci,
  • 35 tygodni (245 dni) – w przypadku urodzenia czworga dzieci,
  • 37 tygodni (259 dni) – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej.

Prawo do przyznawania zasiłku macierzyńskiego działa też wstecz. Ubezpieczona może liczyć na dofinansowanie nie więcej niż 6 tygodni przed spodziewaną datą porodu. Po porodzie  można liczyć za niewykorzystany nie tylko zasiłek, ale i urlop macierzyński, aż do wykorzystania pełnego przewidzianego przepisami limitu.

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

 

Wysokość zasiłku jest regulowana prawem i wynosi zawsze 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy zasiłek macierzyński przysługuje jako urlop rodzicielski również w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku w trzech wariantach:

  • 8 tygodni urlopu rodzicielskiego – urodzenie przy jednym porodzie dwojga lub więcej dzieci oraz równoczesne przyjęcie na wychowanie dwojga lub więcej dzieci;
  • 6 tygodni urlopu rodzicielskiego – urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie oraz przyjęcie na wychowanie jednego dziecka;
  • 3 tygodni urlopu rodzicielskiego – przyjęcie na wychowanie dziecka.

Po tym czasie przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

 

Ważne dokumenty – zasiłek macierzyński

 

Podstawą do ubiegania się o otrzymanie zasiłku macierzyńskiego za okres jako okres urlopu macierzyńskiego są:

  • zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres przed porodem,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem – w przypadku występowania o zasiłek macierzyński za okres od dnia porodu.

Dla ubezpieczonych, które planują urodzić dziecko w czasie pobytu za granicą, wymagane jest zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub zagranicznego lekarza określające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem. Po porodzie – odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo zagraniczny akt urodzenia dziecka – za okres od dnia porodu.

Zaświadczenia ani akty urodzenia nie muszą być tłumaczone na język polski. Dotyczy krajów Unii Europejskiej i strefy EFTA.