Zasiłek chorobowy

O tym kto wypłaci zasiłek chorobowy decyduje wiek pracownika oraz okres przebywania na zwolnieniu lekarskim. Warto pamiętać, że na wysokość zasiłku chorobowego ma wpływ terminowe dostarczenie dokumentu L4 do pracodawcy.

Dla kogo zasiłek chorobowy?

 

Wypłatę świadczenia z ubezpieczenia chorobowego otrzymają osoby objęte taką polisą, czyli pracownicy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osoby, które do ubezpieczenia przystąpiły dobrowolnie za przewidzianą opłatą. Do ostatniej grupy należą:

 • wykonujący pracę na umowie zleceniu albo innej umowie o świadczenie usług,
 • prowadzący działalność pozarolniczą,
 • wykonujący odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osoby stanu duchownego.

Jak długo można otrzymywać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje przez cały okres niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż 182 dni. Od tej zasady obowiązują wyjątki, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży – wtedy limit wynosi 270 dni.

W przypadku przerw w niezdolności do pracy, do jednego okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą przyczyną, jeżeli przerwa w tej niezdolności nie przekroczyła 60 dni.

Prawo do zasiłku nie przysługuje, jeśli niezdolność do pracy była spowodowana:

 • umyślnie popełnionym przestępstwem lub wykroczeniem poświadczonym przez organa ścigania,
 • nadużyciem alkoholu poświadczonym przez orzeczenie lekarza,
 • sfałszowaniem zaświadczenia lekarskiego,
 • podejmowaniem w trakcie pobierania zasiłku pracy zarobkowej.

W razie przerwy w niezdolności do pracy i powstania po przerwie niezdolności do pracy z innej przyczyny, powstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

 

Wysokość zasiłku chorobowego w skali miesiąca jest naliczana w zależności od kilku wytycznych.  Zazwyczaj stanowi 80 proc. wymiaru podstawy (pensji pracownika). Nieco mniej podstawy, bo 70 proc., otrzyma ubezpieczony za okres pobytu w szpitalu. Na pełną kwotę w przypadku leczenia szpitalnego można liczyć, o ile niezdolność do pracy:

 • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy,
 • przypada na okres ciąży,
 • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim w przypadku dawców komórek, tkanek i narządów.

 Więcej informacji na https://www.zus.info.pl/ile-wynosi-zasilek-chorobowy-i-komu-przysluguje/

Ważne dokumenty – zasiłek chorobowy

 

Podstawą do ubiegania się o otrzymanie zasiłku chorobowego jest zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wystawione na druku ZUS ZLA. Od 1 stycznia 2016 r. istnieje możliwość wystawienia m.in. takiego zaświadczenia lekarskiego w formie dokumentu elektronicznego.

Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie ubezpieczonego wystawione na druku:

 • ZUS Z-3 – dla pracowników,
 • ZUS Z-3b – dla ubezpieczonych prowadzących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osób duchownych,
 • ZUS Z-3a – dla pozostałych ubezpieczonych.