Nowe limity IKE i IKZE w 2017

Wraz z nastaniem Nowego Roku zmieniły się kwoty, które można wpłacać na Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. To o prawie 250 zł więcej niż w roku poprzednim.

Czym jest limit wpłat w IKE?

 

Indywidualne Konto Emerytalne to forma indywidualnego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru, powiązana z ulgami podatkowymi. Na IKE można wpłacać dowolne sumy, chcąc polepszyć swoją sytuację finansową po ustaniu okresu pracy zarobkowej. Jednak łączna suma roczna nie może przekroczyć określonego pułapu, który w roku 2017 wynosi 12 789 zł.

 

Skąd ta kwota? Górny limit bierze się z zsumowania trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Polsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prognozuje, że przeciętne wynagrodzenie w 2017 roku będzie wynosiło 4 263 zł brutto.

 

A zatem na konto na prywatny fundusz IKE można wpłacić maksymalnie ponad 12 tys. zł. Ponieważ limit ten ulega za sprawą inflacji i innych czynników podwyższeniu, w kolejnym okresie należy spodziewać się podwyższenia obowiązującego obecnie progu.

Czym jest limit wpłat w IKZE?

 

Możliwość założenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest dostępna od 2012 roku. To nowy, dodatkowy produkt do już wcześniej istniejącego Indywidualnego Konta Emerytalnego.

 

Korzystanie z obu wariantów wiąże się z dobrowolnym oszczędzaniem na emeryturę, ale w przypadku IKZE obowiązuje znacznie niższy górny limit wpłat w skali roku, choć w 2017 roku na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można odłożyć o 249,90 zł więcej niż przed rokiem.

 

Podobnie jak w przypadku IKE, kwotą bazową do wyliczeń jest kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto, czyli 4 263 zł. Próg dokonywanych wpłat w obecnym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 1,2– krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia brutto ustalonego w projekcie ustawy budżetowej. To oznacza, że maksymalna kwota, jaka może trafić na ten wariant konta emerytalnego wyniesie 5 115,60 zł.

 

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub nieregularnie, a w przypadku zadeklarowania płatności ratalnej pojedyncza wpłacana kwota to najwyżej 426,30 zł.

Jakie ulgi podatkowe w 2017 roku?

 

Inwestowanie własnych nakładów finansowych w Indywidualne Konto Emerytalne oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to również korzyści podatkowe. Właścicieli takich kont nie dotyczy podatek od dochodów kapitałowych przy wypłacie środków do momentu skończenia 60 lat. Podatek Belki będzie obowiązywał, gdy do wypłaty dojdzie wcześniej.

Inną zaletą korzystania z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego jest możliwość obniżenia własnego podatku dochodowego PIT o czym informują na urzadskarbowy.com.pl.

 

Ci podatnicy, którzy decydują się na inwestowanie w IKZE i wpłacają pełną kwotę w wysokości rocznego limitu i jednocześnie znajdują się w drugim progu podatkowym 32%, w roku 2017 mogą odliczyć aż 1 637 zł. Ulga dotyczy tez inwestorów klasyfikujących się do pierwszego progu podatkowego 18%. Oni z kolei mogą liczyć na odpisanie kwoty 920, 80 zł.