Kalkulator składki zdrowotnej ZUS

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność został udostępniony przez ZUS. Od 22 stycznia 2022 został udostępniony kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność na 2022

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.

Od 2022 roku wszedł w życie pakiet ustaw Polski Ład, a wraz z nim zmiany w rozliczaniu i opłacaniu składki zdrowotnej. W 2022 roku wysokość składki na ubezpieczenia zdrowotne jest zależna od formy opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Inaczej podstawę będą ustalać przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowani w formie karty podatkowej oraz pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdał sobie sprawę, że zmiany mogą być problematyczne, dlatego wypuścił kalkulator do obliczania wysokości składki zdrowotnej.

Jakie możliwości daje kalkulator składki zdrowotnej ZUS?

Kalkulator składki zdrowotnej ZUS umożliwia wyliczenie składki:

  • za osoby prowadzące jedną lub kilka pozarolniczych działalności gospodarczych, do których stosuje się różne formy opodatkowania,
  • za osoby korzystające z „ulgi na start”, „preferencyjnych składek” oraz „małego ZUS plus”,
  • za inne osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Gdzie jest dostępny kalkulator składki zdrowotnej ZUS?

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne jest dostępny na stronie ZUSu pod adresem:

  • https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Wyliczenie składki zdrowotnej na 2022 jest bardzo proste bo wystarczy wypełnić wszystkie pola w formularzu a po kliknięciu przycisku „Oblicz” kalkulator wyliczy nam wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

5/5 - (2 votes)