Program Rodzina 500+

Rządowa pomoc finansowa w postaci nieopodatkowanej kwoty w wysokości 500 zł jest skierowana do rodzin posiadających dwóje lub więcej potomstwa. W niektórych przypadkach z Programu Rodzina 500+ mogą skorzystać też rodziny wychowujące jedno dziecko.

Kto skorzysta z Programu Rodzina 500+?

 

Z comiesięcznego świadczenia mogą skorzystać zarówno rodzice, jak i opiekunowie prawni dziecka. Na drugie i kolejne dziecko przeznaczana jest z budżetu państwa kwota 500 zł, bez względu na wysokość przychodów dla pojedynczego gospodarstwa domowego.

 

Jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza sumy 800 zł, wtedy program Rodzina 500+ obejmuje także pierwsze dziecko. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym świadczenie rodzinne również przysługuje na pierwsze dziecko, a wymagany próg dochodów ulega podwyższeniu do kwoty 1200 zł na osobę.

Jak złożyć wniosek o przyznanie środków z Programu?

 

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się informator, w którym krok po kroku wyjaśniono, jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku Rodzina 500+.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jedną z instytucji upoważnionych do składania wniosku o przyznanie środków z Programu z 500+. Wniosek ten należy kierować wyłącznie drogą elektroniczną. Druki papierowe nie będą rozpatrywane, ale można je pobrać z zakładki „Wzory dokumentów”, wydrukować, wypełnić i złożyć we właściwym urzędzie, np. gminy miasta albo ośrodków pomocy społecznej.

 Wniosek elektroniczny „Rodzina 500+” można złożyć:

 

  • za pośrednictwem ePUAP,
  • w serwisie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce.

 

Wniosek elektroniczny jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS od 1 kwietnia 2016 r. Osoba, która posiada profil na PUE ZUS – po zalogowaniu – ma możliwość wypełnienia i wysłania wniosku przez internet.

Ważne dokumenty – Program Rodzina 500+

 

Wszystkie dokumenty, które można złożyć za pośrednictwem platformy ZUS są przygotowane do edycji (wypełnienia) i odesłania drogą elektroniczną.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia z Programu Rodzina 500+ różnią się pod względem przeznaczenia. Formularz dla mniej licznej rodziny pozwala na wypełnienie danych dotyczących maksymalnie 6 dzieci i maksymalnie 7 członków rodziny. Wniosek dla większej rodziny pozwala na wypełnienie danych dotyczących maksymalnie 15 dzieci i maksymalnie 19 członków rodziny.

 

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty w zależności od charakteru działalności gospodarczej:

 

  • oświadczenie o wysokości dochodu, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (załącznik nr 2),
  • oświadczenie o dochodach z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego (załącznik nr 3),
  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (załącznik nr 4).

 

Więcej informacji na temat Programu Rodzina 500+, możliwości złożenia wniosku oraz szczegółów dotyczących warunków przyznania świadczenia znajdziesz na stronie http://www.rodzina500plus.gov.pl/ lub na https://obywatel.gov.pl/.