ZUS Inspektorat Kraków – Łagiewniki

Chcesz się skontaktować z oddziałem ZUS Inspektorat Kraków – Łagiewniki? Jak się skontaktować z ZUS Inspektorat Kraków – Łagiewniki? Zobacz adres ZUS Inspektorat Kraków – Łagiewniki. W jakich godzinach jest otwarty ZUS Inspektorat Kraków – Łagiewniki? Telefon do ZUS Inspektorat Kraków – Łagiewniki.

infolinia zus, telefon, godziny otwarcia

ZUS Inspektorat Kraków – Łagiewniki – Najważniejsze informacje

ZUS Inspektorat Kraków – Łagiewniki

Adres ZUS Kraków – Łagiewniki:

30-418 Kraków – Łagiewniki ul. Zakopiańska 33

Telefon ZUS Kraków – Łagiewniki: 

(22) 560 16 00

Zasięg terytorialny ZUS Inspektorat Kraków – Łagiewniki:

Miasto: Kraków – dzielnice: Dzielnica VIII Dębniki, Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki, Dzielnica X Swoszowice, Dzielnica XI Podgórze Duchackie, Dzielnica XII Bieżanów – Prokocim, Dzielnica XIII Podgórze

ZUS Kraków – Łagiewniki godziny otwarcia: 

Poniedziałek 8.00-18.00

Wtorek 8.00-15.00

Środa 8.00-15.00

Czwartek 8.00-15.00

Piątek 8.00-15.00

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS Inspektorat Kraków – Łagiewniki:

(22) 560 16 00* z telefonów stacjonarnych i komórkowych
* koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

Platforma Usług Elektronicznych ZUS

Przykłady spraw, które można samodzielnie załatwić przez PUE ZUS:

Osoba ubezpieczona może zobaczyć, czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS, kwoty środków przekazanych do OFE lub obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, złożyć do ZUS różnego typu wnioski,

Płatnik składek może sprawdzić dane osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, złożyć inne wnioski dotyczące rozliczeń, zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat (płatnicy składek do 100 ubezpieczonych mogą dodatkowo wygenerować i wysłać dokumenty rozliczeniowe, dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania ubezpieczonych),

Świadczeniobiorca może sprawdzić szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach, zarezerwować wizytę w ZUS, sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie ZUS ZLA,

Lekarz może wystawić określone typy zaświadczeń lekarskich, przeglądać wystawione zaświadczenia ZUS ZLA.

Zapraszamy do rejestracji profilu

Jakie świadczenia wypłaca ZUS Kraków – Łagiewniki?

W oddziale ZUS w miejscowości Kraków w dzielnicy Łagiewniki załatwisz pomoc w sprawie świadczeń takich jak: Renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej, pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą, Świadczenia przedemerytalne, Dodatek pielęgnacyjny, Dodatek dla sierot zupełnych, Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny, Dodatek za tajne nauczanie, Dodatek weterana poszkodowanego, Zasiłek opiekuńczy, Zasiłek wyrównawczy, Zasiłek macierzyński, Zasiłek pogrzebowy, Zasiłki dla osób pracujących / zamieszkałych za granicą.Emerytury, Renty, Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych, Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych, Świadczenia pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, Ryczałt energetyczny, Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych, Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych, Zasiłek chorobowy, Świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa. Skontaktuj się ze swoją placówką ZUS aby uzyskać szczegółowe informacje o świadczeniach!

5/5 - (1 vote)