Bezpłatny certyfikat z ZUS dla lekarzy

Bezpłatny certyfikat z ZUS dla lekarzy. Wystawiasz elektroniczne zwolnienia lekarskie? Zdobądź bezpłatny certyfikat z ZUS! Jakie zalety ma certyfikat z ZUS? Jak uzyskać certyfikat z ZUS? Co to jest bezpłatny certyfikat z ZUS dla lekarzy? Od kiedy można zdobyć bezpłatny certyfikat z ZUS ?

Bezpłatny certyfikat z ZUS dla lekarzy

Bezpłatny certyfikat z ZUS

ZUS umożliwia od tego miesiąca (grudzień 2017) zdobycie bezpłatnego certyfikatu z ZUS, nowe rozwiązanie ma za zadanie ułatwić lekarzom wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Nowa funkcjonalność uzyskała pozytywną opinię w środowisku lekarskim, dzięki temu można być pewnym, że będzie bardzo ułatwiało codzienną pracę związaną z wystawianiem zwolnień lekarskich przez lekarzy. Lekarz posiadający profil w PUE ZUS musi raz na 5 lat zawnioskować o certyfikat, pobrać go i zainstalować na urządzeniu za pośrednictwem, którego lekarz wystawia elektroniczne zwolnienia lekarskie.

Zalety certyfikatu z ZUS dla lekarzy

 • Certyfikat z ZUS jest ważny przez 5 lat
 • Certyfikat z ZUS dla jest bezpłatny
 • Możliwość podpisania za pomocą cerfyfikatu ZUS e-ZLA
 • Możliwość podpisania za pomocą cerfyfikatu ZUS FZLA
 • Możliwość podpisania za pomocą cerfyfikatu ZUS AZLA
 • Możliwość podpisania za pomocą cerfyfikatu ZUS UZLA
 • Możliwość podpisania za pomocą cerfyfikatu ZUS ZUS PR-4

Jak uzyskać certyfikat z ZUS?

Aby uzyskać bezpłatny certyfikat z ZUS, lekarz musi zalogować się do swojego profilu na portalu PUE ZUS i wybrać zakładkę z rolą lekarza.

Krok 1) W roli lekarza z menu bocznego należy wybrać zakładkę [Certyfikat z ZUS].
Krok 2) Składamy wniosek o certyfikat w zakładce [Certyfikat z ZUS] należy kliknąć [Tak, chcę dostać certyfikat].
Krok 3) Lekarz musi wpisać jedynie adres email lub numer telefonu – aby ZUS móg poinformować o gotowym certyfikacie
Krok 4) Musisz ustalić hasło do certyfikatu.
Krok 5) Przed wysłaniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Usługi Certyfikat z ZUS.
Krok 6) Jeśli dane identyfikacyjne lekarza są poprawne, należy kliknąć [Wyślij wniosek].
Krok 7) Gdy certyfikat będzie gotowy do pobrania, lekarz uzyska informację mailem lub SMS

Unieważnienie certyfikatu z ZUS

Każdy lekarz powinien unieważnić posiadany przez siebie ważny certyfikat jeżeli doszło do:

 • Zapomnienia hasła.
 • Dostęp do certyfikatu uzyskały inne osoby.
 • Utracenia pliku certyfikatu.
 • Pozostawiony został certyfikat w niekontrolowanym przez siebie miejscu.
 • Zmiana danych (imię, nazwisko, PESEL).

Podpisywanie certyfikatem z ZUS

Lekarz, który chce podpisać zwolnienie lekarskie e-ZLA lub inny dokument wystarczy, ze wybierze w swojej aplikacji jedną z trzech metod: certyfikatem z ZUS, profilem zaufanym ePUAP, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5/5 - (4 votes)