Emerytura minimalna. Co trzeba zrobić, żeby ją dostać?

Nie wszyscy emeryci mogą liczyć na świadczenie przyznawane z budżetu Państwa. Do jego otrzymania niezbędne jest wykazanie przez zainteresowanego odpowiedniego stażu pracy. Kto może otrzymać emeryturę minimalną i jakie warunki musi spełnić? Zobacz już teraz czy należy się Tobie minimalna emerytura za przepracowane lata Twojej pracy!

Emerytura minimalna

Wyższa emerytura minimalna od 2017 roku

Zacznijmy od pozytywnych informacji. W marcu 2017 w życie została wprowadzona nowelizacja, według której minimalna emerytura wynosić będzie 1 000 zł. To spora zmiana w stosunku do lat ubiegłych, w których to niektórzy seniorzy mogli otrzymywać nawet mniej niż 500 zł. Emerytura minimalna oznacza, że jeśli w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego i wyliczenia, że przysługujące nam świadczenie jest mniejsze niż to określone w prawie, to i tak otrzymamy świadczenie określone jako minimalne (czyli w tym roku 1 000 zł). Wielu przedsiębiorcom i płatnikom ZUS przysługuje emerytura minimalna w obowiązującej od tego roku kwocie 1 000 zł, jednak niestety nie wszystkim. Jakie warunki musimy spełnić, aby ją otrzymać?

Zmiany w zasadach przyznawania emerytur minimalnych od października 2017 roku

Jeszcze do niedawna, aby otrzymać emeryturę minimalną, kobieta musiała wykazać 22-letni staż pracy, a mężczyzna 25-letni. Z chwilą wejście w życie przepisów o obniżonym wieku emerytalnym, zmianie ulegnie również wymagany czas pracy niezbędny do otrzymania emerytury minimalnej. Kobiety od października 2017 roku mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, natomiast mężczyźni w wieku 65 lat. Czas pracy niezbędny do otrzymania emerytury minimalnej wynosi dla nich odpowiednio 20 i 25 lat (dla mężczyzn staż pracy nie ulega zmianie). Jeśli osoba, która idzie na emeryturę nie posiada niezbędnego do otrzymania emerytury minimalnej stażu pracy, otrzymuje świadczenie zgodne z wyliczeniami. A to może opiewać nawet na kilka złotych. Rekordziści mogą pochwalić się świadczeniami w wysokości 100 zł, a niektórzy nawet mniej.

Co można wliczyć w staż pracy?

Nie wszystko możemy wliczyć w staż pracy, który pozwoli nam uzyskać najniższe świadczenie. W staż pracy będą liczyć się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładowe. Jednak z tym zastrzeżeniem, iż suma odprowadzania tych drugich nie może przekroczyć 1/3 okresów składkowych. Gwoli wyjaśnienia, okresami składkowymi nazywamy te, w których od naszego wynagrodzenia odprowadzane są składki emerytalno-rentowe, natomiast okresami nieskładkowymi nazywamy te, w których znajdujemy się na świadczeniach rehabilitacyjnych lub rentowych.

Kogo nie dotyczy podwyżka emerytury minimalnej?

Wszyscy, którzy zostali urodzeni przed 31 grudnia 1948 roku nie będą mogli korzystać ze świadczeń o podwyższonej wysokości. Nie obejmie ona również tych płatników ZUS, którzy nie spełniają wymogów dotyczących stażu pracy lub zbyt krótko opłacali składki. W staż pracy nie wlicza się działalności opartej na umowę o dzieło i innych typów umów, od których nie odprowadza się składek. Na emeryturę minimalną nie mogą liczyć również przedsiębiorcy, którzy przez długi czas opłacali najniższy ZUS, bezrobotni i osoby długo pozostające na urlopie wychowawczym.

Przeczytaj koniecznie: Wcześniejsza emerytura – kto może z niej skorzystać?

Co warto wiedzieć?

  1. W 2017 minimalna emerytura to 1000 zł
  2. Zmiana czasu pracy 20 lat (kobiety) i bez zmian mężczyźni 25 lat
  3. Nie wszyscy będę mogli skorzystać z podwyższonej wysokości.
  4. Przedsiębiorcy, którzy opłacali najniższy ZUS nie mogą liczyć na emeryturę minimalna.
5/5 - (3 votes)