Rehabilitacja lecznicza ZUS

Ubezpieczony, który chciałby wrócić do zdrowia i czynnego wykonywanego pracy zarobkowej, może w ramach prewencji rentowej ZUS zostać skierowany na specjalny tryb leczenia w ośrodku rehabilitacyjnym.

Rehabilitacja lecznicza ZUS

Kto może skorzystać z rehabilitacji ZUS?

 

Program jest dedykowany osobom, którym grozi utrata zdolności do wykonywania pracy zarobkowej, ale które rokują szanse na poprawę kondycji zdrowotnej po przejściu cyklu rehabilitacyjnego. Beneficjentami leczenia mogą zostać:

 

 • pracujący zawodowo i ubezpieczeni w ZUS,
 • pobierający zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
 • korzystający z renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.

 

Do skorzystania z rehabilitacji upoważnione są również osoby, które podczas kontroli w czasie aktualnego zwolnienia lekarskiego lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę oraz wszyscy starający się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jak wygląda procedura zgłoszenia do leczenia rehabilitacyjnego ZUS?

 

Osoba, która spełnia przynajmniej jeden z zamieszczonych w poprzednim akapicie warunków, powinna zwrócić się do lekarza rodzinnego z prośbą o wypełnienie wniosku o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (wniosek PR-4). Dokument może być wystawiony na innym formularzu – najważniejsze, aby zawierał następujące informacje o wnioskodawcy:

 

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię lekarską odnośnie pozytywnego rokowania odzyskania zdolności do pracy po przebytej rehabilitacji.

 

Do wniosku o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS należy dołączyć dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego czy wyniki USG).

 

Wniosek należy złożyć w placówce ZUS, a przygotowaną wcześniej dokumentację medyczną przedstawić w trakcie badania u lekarza orzecznika, który wydaje skierowanie na przeprowadzenie rehabilitacji.

 

Termin oraz miejsce rehabilitacji należy uzgodnić z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS. Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustala indywidualnie zabiegi i zajęcia.

Gdzie odbywa się rehabilitacja lecznicza?

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dysponuje własną bazą ośrodków rehabilitacyjnych.  Umowy są zawierane z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, głównie w miejscowościach uzdrowiskowych.

Ile trwa rehabilitacja lecznicza?

 

Czas oczekiwania na rehabilitację wynosi około 8 tygodni.

 

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale może zostać wydłużona lub skrócona. Decyduje o tym ordynator ośrodka rehabilitacyjnego. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku ubezpieczony otrzymuje kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia.

Kto finansuje koszty rehabilitacji leczniczej?

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pokrywa w całości koszty rehabilitacji, w tym:

 

 • leczenie,
 • zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • dojazd (najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania rehabilitanta do/z ośrodka rehabilitacyjnego).

 

5/5 - (3 votes)