Zostań sygnalistą – zgłoś nieprawidłowość lub korupcję!

Zostań sygnalistą – zgłoś nieprawidłowość lub korupcję! Kto to jest sygnalista? Gdzie można zgłosić informacje o nieprawidłowościach i korupcji w ZUS? Czy zgłoszenia sygnalistów są anonimowe? Czy sygnalistą może być każdy? Zgłoś korupcję z ZUS już dzisiaj!

Zostań sygnalistą – zgłoś nieprawidłowość lub korupcję!

Rząd rozpoczyna walkę z nieprawidłowościami i korupcją w administracji publicznej angażując w to Sygnalistów. Według naszego Rządu nieprawidłowości i korupcja prowadzą do nieuprawnionego wykorzystywania i marnowania środków publicznych zarówno przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i świadczące pracę w oparciu o umowę cywilnoprawną. Pytanie jakie się nasuwa to czy nie lepiej byłoby aby powstała jakaś instytucja, która rozpoczęłaby efektywną walkę z tym niż angażować w to samych obywateli.?

Kto to jest sygnalista?

Sygnalista – osoba fizyczna lub przedsiębiorca, których współpraca z wymiarem sprawiedliwości polegająca na zgłoszeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym jest związana umową o pracę lub innym stosunkiem umownym może niekorzystnie wpłynąć na jej sytuację życiową, zawodową, materialną.

Kto może być sygnalistą?

Sygnalistą może być każda osoba, która posiada informacje o nieprawidłowościach lub korupcji. Jeśli posiadasz jakieś informacje o nieprawidłowościach bądź korupcji to koniecznie to zgłoś.

Gdzie można złożyć donos?

Informacje o nieprawidłowościach i korupcji w ZUS możesz zgłosić:

  • elektronicznie, za pomocą formularza zgłoszeniowego zamieszczonego pod adresem: http://bip.zus.pl/inne/zglos-przeslanki-zjawisk-korupcyjnych-w-zus lub e-mailem na adres: sygnalista@zus.pl,
  • listownie na adres: Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3,5 (z adnotacją: do rąk własnych),
  • telefonicznie pod numerem: 22 667 19 75 lub 22 667 19 65,
  • osobiście, po ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Zgłoszenia korupcji i nieprawidłowości są anonimowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zbiera żadnych danych o Sygnaliście. Dostęp do zgłoszeń sygnalistów mają wyłącznie uprawnieni pracownicy ZUS. Uprawnienie tożsamości umożliwi przyspieszenie wyjaśnienia ewentualnej nieprawidłowości bądź korupcji.

Jeśli jesteś uczciwym obywatelem to już teraz możesz pomóc w zwalczaniu nieprawidłowości i korupcji w naszym kraju, zostając SYGNALISTĄ.

 

4.2/5 - (6 votes)