ZUS wypuścił uproszczone formularze zasiłkowe

Nowe, uproszczone formularze zasiłkowe już dostępne na stronie ZUS. Gdzie znajdę nowe, uproszczone formularze zasiłkowe?  Jakie formularze uproszczone wypuścił ZUS? Nowy wniosek o zasiłek macierzyński ZAM. Nowy wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego ZUR. 

Nowe, uproszczone formularze zasiłkowe

Uproszczone formularze zasiłkowe już dostępne w ZUS!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach prac nad upraszczaniem wzorów formularzy wypuścił 9 nowych, prostych w wypełnieniu formularzy zasiłkowych. Z informacji jakie podał ZUS z formularzy możemy korzystać już od 27.10.2017.

Nowe druki ZUS formularzy zasiłkowych:

  • wniosek o zasiłek macierzyński ZAM
  • wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego ZUR
  • wniosek o skrócenie lub wstrzymanie okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego ZAS-23
  • oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 lat ZAS-36
  • zaświadczenie płatnika składek o urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim ZAS-15
  • zaświadczenie płatnika składek o okresie i wymiarze czasu pracy wykonywanej przez pracownika w czasie urlopu rodzicielskiego ZUM
  • oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego ZAS-26
  • oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka ZAS-33
  • zaświadczenie lekarskie o związku niezdolności do pracy z wykonaniem badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub poddaniem się zabiegowi ich pobrania ZAS-9

Gdzie pobrać nowe formularze zasiłkowe ZUS?

Nowe uproszczone formularze zasiłkowe udostępnione może pobrać poniżej klikając w link wniosku PDF lub na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod adresem http://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki

ZAM

ZUR

ZAS-23

ZAS-36

ZAS-15

ZUM

ZAS-26

ZAS-33

ZAS-9

Uwagi odnośnie nowych uproszczonych formularzy można zawłaszczać poprzez adres e-mail: formularze@zus.pl

ZUS po raz kolejny wychodzi naprzeciw ludziom, którzy mają problemy z wypełnianiem niezrozumiałych dokumentów, formularzy. Mamy nadzieje, że to dopiero początek zmian na lepsze.

5/5 - (1 vote)