Program Rodzina 500+ złóż nowy wniosek!

Program Rodzina 500+ złóż nowy wniosek! Od kiedy rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy Programu Rodzina 500+? Czy trzeba składać nowy wniosek w Programie Rodzina 500+?

Program Rodzina 500+ złóż nowy wniosek!

Od kiedy rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy w Programie Rodzina 500+?

Nowy okres świadczeniowy w programie rządowym Rodzina 500+ rozpoczyna się już 1 października 2017 r. Pamiętajcie Państwo o złożeniu nowego wniosku aby nadal otrzymywać świadczenie Rodzina 500+. Nowe wnioski składamy na nowy okres świadczeniowy, który trwa od października 2017 do września 2018.

Gdzie złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy w Programie Rodzina 500+?

  • Przez PUE ZUS
  • Poprzez złożenie w właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznym

Co się zmienia w nowym okresie świadczeniowym w Programie Rodzina 500+?

Główne zasady przyznawania świadczeń wychowawczych z Programu Rodzina 500+ pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

Nowością jest również składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę.

Zmieniły się również regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie i uzyskaniu dochodu oraz zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nie warto zostawiać składania nowego wniosku na ostatnią chwilę i już teraz przygotować odpowiednie dokumenty aby nadal otrzymywać świadczenie z Programu 500+.

5/5 - (2 votes)